Domain คืออะไร

โดเมนเนม (Domain Name) คือ ชื่อที่เราระบุสำหรับค้นหาในระบบโดเมนเนมซีสเทม (Domain Name System) เพื่อใช้ระบุไอพีแอดเดรส (IP Address) ของชื่อนั้น ซึ่งก็คือโดเมนเนมที่ผู้ลงทะเบียนระบุเพื่อให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้ามายังเว็บไซต์ของตน หลายคนอาจเรียกว่าที่อยู่เว็บไซต์หรือ Web Address ก็ได้

โดเมนเนมสามารถใช้เพื่อทดแทน IP Address แต่เราก็สามารถใช้ IP Address เรียกใช้งานเว็บไซต์ที่อยู่ใน Server ได้ แต่ข้อเสียของมันคือจำยาก เพราะเลข IP ประกอบด้วยตัวเลขที่ไม่เรียงต่อกัน เช่น http://203.150.224.167 เพราะฉะนั้นการมีโดเมนเนมจึงสะดวกและง่ายต่อการจดจำมากกว่า นอกจากนี้ถึงจะเปลี่ยน IP Address ของเว็บไซต์ใหม่ก็ยังสามารถใช้โดเมนเนมเดิมต่อไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนให้ยุ่งยาก

ส่วนประกอบของ Domain name

Domain name

โดเมนเนม (Domain Name) คือชื่อเว็บไซต์หรือที่อยู่ของเว็บไซต์ มีส่วนประกอบหลักอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ google เมื่อเราต้องการเข้าไปยังเว็บไซต์นี้ เราก็จะพิมพ์ว่า www.google.com และนี่ก็คือชื่อโดเมนเนม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 • www คือ ซับโดเมน (Subdomain) เป็นชื่อของแฟ้มย่อยในโดเมนของเรา โดยปกติแล้วการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนในส่วนนี้
 • google คือ ชื่อโดเมน ส่วนนี้คือชื่อที่เราสามารถตั้งได้อิสระ มักเป็นชื่อบริษัท ร้านค้า ชื่อของเราเอง หรือชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือจุดประสงค์ของเว็บไซต์ เน้นการตั้งชื่อให้จำง่ายและสื่อถึงตัวตน
 • .com คือ Top-level Domain หรือที่หลายคนเรียกติดปากว่าเป็น “นามสกุล” ของเว็บไซต์

Top-level Domain คืออะไร

Top-Level Domain (TLD) เป็นตัวย่อที่มีหน้าที่สำหรับจัดกลุ่มเว็บไซต์ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่านามสกุลเว็บไซต์ ยกตัวอย่างยอดนิยมที่เราเห็นบ่อย ๆ ก็อย่างเช่น

 • .com หมายถึง เว็บไซต์ในกลุ่มบริษัทหรือองค์กร
 • .net หมายถึง เว็บไซต์ในกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่าย
 • .org หมายถึง เว็บไซต์ในกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
 • .co.th หมายถึง เว็บไซต์ในกลุ่มบริษัท หรือ องค์กร ในประเทศไทย
 • .net.th หมายถึง เว็บไซต์ในกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่าย ในประเทศไทย
 • .or.th หมายถึง เว็บไซต์ในกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ในประเทศไทย
 • .ac.th หมายถึง เว็บไซต์ในกลุ่มองค์กรการศึกษา ในประเทศไทย
 • .go.th หมายถึง เว็บไซต์ในกลุ่มองค์กรภาครัฐ ในประเทศไทย

นอกจากนามสกุลเหล่านี้ยังมี TLD อื่น ๆ อีกหลายชื่อ บางชื่อก็เป็นชื่อที่เราไม่คุ้นตา เช่น .websites .solutions แม้แต่ .ninja .me  .biz .info .us เป็นต้น กลุ่มเว็บไซต์อิสระใหม่ ๆ ก็หันมาตั้งชื่อโดเมนด้วยนามสกุลแปลก ๆ เหล่านี้กันมากขึ้น

เงื่อนไขการตั้งชื่อ Domain Name

การตั้งชื่อโดเมนนั้นเราสามารถคิดชื่อได้อิสระก็จริง แต่ก็มีเงื่อนไขเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการพิมพ์ชื่อนั้นอยู่ นั่นก็คือ อักขระที่ใช้ตั้งชื่อโดเมนเนมต้องเป็น ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ “-” (ยัติภังค์) และคั่นระหว่างชื่อโดเมนและ TLD ด้วย “.” (มหัพภาค) มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร ส่วนการพิมพ์ตัวอักษรตัวใหญ่หรือตัวเล็กนั้นถือว่าไม่มีผลอะไร

ทุกวันนี้มีชื่อโดเมนเนมที่ตั้งด้วยภาษาไทยเช่นกัน แต่หากตั้งค่าหรือปรับแต่งไม่ดี หาก Copy แล้วนำไปวางที่เว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลอื่น ๆ ลิ้งค์ที่ออกมาอาจกลายเป็นภาษาต่างดาวที่มีความยาวจนดูไม่สวยงาม 

ภาษาต่างดาว

วิธีแก้ไขชื่อโดเมนเนมประเภทนี้ก็คือ 

 1. ใช้เป็นภาษาอังกฤษล้วน
 2. การใช้เครื่องมือช่วยสร้าง Short Link นั่นเอง

สร้าง Short URL : https://goo.gl/

ดังนั้นในการตั้งชื่อโดเมนเนม มืออาชีพหลายคนจึงมักจะแนะนำให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษดีที่สุด เพื่อความสั้น กระชับ และสวยงามเวลาที่เราทำการ Copy ลิ้งค์ไปวางตามเว็บไซต์ต่าง ๆ

ทำไมต้องจด Domain Name

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเราต้องจดโดเมนเนมด้วย เพราะการจดโดเมนเนมก็มีค่าใช้จ่ายทั้งครั้งแรกที่จดและการต่ออายุรายปี?

ความจริงแล้วชื่อโดเมนก็ไม่ต่างอะไรกับชื่อร้านค้า ชื่อบริษัท หรือชื่อแบรนด์ของเรา หากคุณทำเว็บไซต์ส่วนตัวที่เป็นเรื่องราวของคุณโดยเฉพาะ การตั้งชื่อให้กับเว็บก็เปรียบเหมือนชื่อที่แสดงตัวตน ทำให้คนอื่นรู้จักและสามารถค้นหา “บ้าน” หรือ “ร้าน” บนโลกออนไลน์ของคุณเจอได้ง่ายขึ้น

ด้วยเหตุนี้แทนที่เราจะใช้ “ชื่อจริง” ของเว็บไซต์ที่จำยากอย่าง IP Address การหันมาใช้ชื่อที่จำง่ายและมีเอกลักษณ์กว่าอย่างโดเมนเนมจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ เพราะชื่อโดเมนเนมจะทำให้คนที่ต้องการเข้ามาติดต่อกับเรา เข้าชมเว็บของเรา หรือซื้อสินค้าและบริการของเรารู้ว่า เว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์อะไร เป็นของใคร หรือเกี่ยวข้องกับอะไร เป็นการสร้างความรับรู้ขั้นแรกให้กับกลุ่มคนเหล่านั้น

อาจกล่าวได้ว่าโดเมนเนมคือเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้เป็นเจ้าของเว็บและผู้ที่ต้องการเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ การมีชื่อเรียกที่จำง่ายย่อมดีกว่าการจดจำ IP Address เสมอ

ส่วนการจ่ายเงินเพื่อซื้อโดเมนเนมในครั้งแรกและการต่ออายุโดเมนเนมรายปีนั้นก็ถือเป็นการลงทุนเพื่อเว็บไซต์ของเรา เพราะผู้ให้บริการที่เราลงทะเบียนโดเมนเนมด้วยนั้นก็มีต้นทุนในการรักษาชื่อโดเมนเนมของเราให้คงอยู่ในระบบของเขาด้วยเช่นกัน หากพบว่าโดเมนเนมใกล้หมดอายุและได้รับข้อความหรืออีเมลแจ้งเตือนจากผู้ให้บริการควรรีบต่ออายุโดเมนเนมตามกำหนดทันที เพราะหากปล่อยไว้จนหมดอายุอาจมีผู้ซื้อโดเมนเนมที่เราเคยจดทะเบียนเอาไว้ตัดหน้าไปทำให้เราไม่สามารถใช้ชื่อนั้นได้อีกต่อไป

เรื่องของโดเมนเนม (Domain Name) ไม่ใช่เรื่องยาก ทุกวันนี้เว็บไซต์และองค์ประกอบสำคัญอื่น ๆ อย่างโดเมนเนมเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรรู้จัก เพราะโลกของเราผูกติดอยู่กับโลกออนไลน์มากขึ้นทุกที การเรียนรู้องค์ประกอบสำคัญบนโลกดิจิทัลอย่างเรื่องของโดเมนเนมจึงมีความสำคัญและไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะบริษัท หน่วยงาน องค์กร พ่อค้าแม่ค้า หรือแม้ตผู้ที่ต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง ก็ยิ่งต้องควรรู้ว่า โดเมนเนม (Domain Name) คืออะไร

เว็บไซต์แนะนำในการจด Domain

จริงๆ เว็บไซต์ที่จด Domain มีค่อนข้างเยอะ ส่วนมากจะเป็นพวกที่ให้บริการ Hosting และก็จะมีให้บริการจด Domain ด้วยเช่นเดียวกัน 

สิ่งที่ต้องระวังในการจด Domain คือ ความน่าเชื่อถือของตัวบริษัทที่เราจะจด ซึ่งต้องมั่นใจว่าบริษัทนั้นจะไม่ปิดตัวหายไปไหน เป็นบริษัทที่มั่นคง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า Domain เราจะอยู่ไปตลอด

ถ้าให้แนะนำบริษัทที่มีชื่อเสียง และค่าบริการต่อปีค่อนข้างถูก คือ godaddy 

GoDaddy Logo

ราคา .com เริ่มต้นเพียง 199 บาทต่อปี 

th.godaddy.com

อย่างในไทย ก็แนะนำของ HostAtom 

โดยราคา .com อยู่ที่ 400 บาทต่อปี

hostatom.com

หรือใครชอบแบรนด์ Google ก็สามารถจด Domain กับทาง Google โดยตรงเลยก็ได้ครับ อุ่นใจแน่นอน 

 Google-Domains

ราคา .com ก็อยู่ที่ 420 บาทต่อปี

domains.google

สรุป

อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเราอีกต่อไป เพราะโลกของเราทุกวันนี้ก้าวเข้าสู่ยุคของโลกดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันไว้แค่ปลายนิ้วคลิก แต่ช่วงหลายปีหลังมานี้โลกออนไลน์เริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันมากขึ้นทุกที ในที่สุดแม้แต่การสร้างแบรนด์ การสร้างตัวตนของธุรกิจ ร้านค้า หรือหน่วยงาน ก็ต้องอาศัยการสร้างเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต

และ Domain Name ก็คือหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญสำหรับคนที่ต้องการสร้างเว็บไซต์นั่นเอง