Title Tag คือ

Title tag คือ หัวข้อที่ของบทความของเว็บไซต์เรา ที่ปรากฏอยู่บน Google search ในบรรทัดแรก

ซึ่งทำให้ Title tag มีความสำคัญต่อการทำ SEO อย่างมาก เพราะ Google จะดู หัวข้อ ที่ตรงกับ Keyword นั้นๆ และ ยังมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าเว็บไซต์ของผู้เข้าชมอีกด้วย

title tag

Title tag = H1

ใน WordPress เราจะตั้งค่า Default ของ Title tag เป็น H1 (ข้อความที่มีความสำคัญสุด) 

การปรับแต่ง Title tag บน WordPress

ทำได้ 2 วิธี คือ

  1. แก้หัวเรื่องบน WordPress
  2. ใช้ Yoast SEO 

การใช้ Yoast SEO จะช่วยให้เราปรับแต่ง Title tag ได้สวยงามมากขึ้น ช่วยให้เว็บไซต์เราน่าคลิ๊กมากยิ่งขึ้น และตรงกับที่ Google ต้องการ

หลักการตั้งชื่อ Title Tag ให้เหมาะสมกับ SEO

  1. ใน Title tag ต้องมี Keyword อยู่ด้วย
  2. เนื้อหาสั้น กระชับ ชัดเจน 
  3. เขียนให้ดูเป็นธรรมาชาติ
  4. เขียนให้คนอยากคลิ๊ก (ตรงความต้องการ)
  5. ใส่ตัวเลข หรือ สัญลักษณ์ เพิ่มเติม