Meta description คือ

Meta description คือ Meta tag สรุปอธิบายเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นๆ ที่ปรากฏบนหน้าของ Google search เพื่อให้ผู้อ่านตัดสินว่าจะเลือกคลิ๊กเข้าเว็บไซต์นั้นหรือไม่

ซึ่งทำให้ Meta description มีผลโดยตรงต่อการทำ SEO

meta description คือ

วิธีการแก้ไข Meta description ใน WordPress

เราสามารถใช้ Plugin ที่ชื่อว่า “yoast seo” ในการแก้ไข Meta description ของหน้าต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา

การเขียน  Meta description อย่างถูกต้อง

ในการเขียน Meta description ให้ออกมาดี สิ่งที่เราต้องคำนึงมี 3 อย่าง คือ

  • Keyword
  • ความยาว
  • เขียนให้คนอยากคลิ๊ก

ใน “ท่อนแรก” ของ Meta description เราควรมี Keyword ที่เราต้องการติดหน้า Search บน Google ปรากฏอยู่ ไม่ควรเอาไว้ท้ายๆ เพื่อให้แสดงถึงความสำคัญของ Keyword นั้น แต่อย่างไรก็ดี ควรทำให้ดูเป็นธรรมชาติ 

ส่วนเรื่อง ความยาว ก็ควรให้พอดีกับขนาดที่ Google กำหนดมา ใน Yoast SEO ก็จะมีแทบแสดงถึงความยาว ในการพิมพ์ ว่า เราควรมีความยาวเท่าไหร่ ถึงจะดี ไม่ยาวเกินไป และ ไม่สั้นเกินไป ให้แสดงเป็นสีเขียว ก็ถือว่า โอเคร แล้ว

และที่สำคัญ เขียนยังไงก็ได้ ให้คนอยากคลิ๊กเว็บไซต์เรา

meta description